Kleine Vuurvlinder 3, 4007HE,
Tiel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NUPA – Cranio Tiel

 1. 01-01-2024

 1. Door het maken van een afspraak voor een eerste consult is er sprake van een behandelovereenkomst tussen u als cliënt en NUPA – Cranio Tiel als therapeut en gaat u akkoord met de geldende regels en tarieven van NUPA – Cranio Tiel.
 2. Na het maken van een afspraak ontvangt u een mail met daarin de bevestiging van de afspraak, de tijd en het adres. Ook wordt er een cliëntgegevens en intakeformulier toegestuurd wat u kunt invullen en mee kunt brengen tijdens uw eerste afspraak. Stuurt u liever het formulier per mail terug, dan graag het eerste gedeelte met privacygevoelige informatie niet invullen. NUPA – Cranio Tiel zal het formulier voor u uitprinten en u kunt de resterende gegevens in de praktijk invullen.
 3. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts of specialist zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt cq. ouder(s) en/of voogd.
 4. U bent zich ervan bewust dat alle behandelvormen die NUPA – Cranio Tiel aanbiedt complementair zijn en een regulier noodzakelijke behandeling niet kan vervangen.
 5. NUPA – Cranio Tiel heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 6. Voor cliënten jonger dan 16 jaar is een handtekening van beide ouder(s)/voogd nodig.
 7. Bij elke behandeling dient u een handdoek mee te brengen.
 8. Bij NUPA – Cranio Tiel is wederzijds vertrouwen en veiligheid heel belangrijk. Daarom zal er altijd voorafgaand aan de eerste behandeling een intakegesprek plaatsvinden.
 9. Elk klachtenbeeld vraagt om zijn eigen benadering. Elke persoon ook. Daarom werkt NUPA -Cranio Tiel met verschillende therapievormen die afzonderlijk of in combinatie met elkaar toegepast worden. Hierbij is CranioSacraal therapie de hoofdvorm.
 10. Bij elke afspraak wordt er geëvalueerd hoe het na de vorige behandeling gegaan is en wordt gekeken wat er op dat moment nodig is.
 11. NUPA – Cranio Tiel stelt geen diagnoses.
 12. NUPA – Cranio Tiel houdt een dossier bij waarin de voortgang en de behandeling opgetekend worden. U heeft recht dit in te zien.
 13. De intake inclusief (korte) behandeling duurt over het algemeen 90 minuten met een uitloop naar max. 120 minuten. Duur van een vervolgbehandeling varieert tussen de 75-90 minuten inclusief voor- en nabespreking. Voor een vervolgsessie met volwassenen wordt er 90 minuten gepland. In overleg kan dit anders ingevuld worden. De behandeltijd voor kinderen is 60 minuten. Kort overleg, telefonisch, per mail of per whatsapp/sms, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland.
 14. Het tarief van de behandelingen kunt u vinden op https://cranio-tiel.nl/index.php/tarieven-vergoeding/

De betalingsvoorwaarden kunt u vinden op https://cranio-tiel.nl/index.php/privacy/

Facturen worden per mail in pdf formaat naar u toegestuurd, tenzij u anders aangegeven heeft. U dient zelf de factuur bij uw zorgverzekeraar in te dienen. U betaalt NUPA – Cranio Tiel per voorkeur per bank.

U zult zelf bij uw zorgverzekeraar moeten nagaan of de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed worden. U bent hier zelf geheel verantwoordelijk voor.

 1. De bedragen voor CranioSacraal Therapie zijn voor particulieren vrij van btw, voor bedrijven komt er 21% btw bij. Hoofd behandelvorm is CranioSacraal Therapie.
 2. Er wordt tijd en ruimte voor u gereserveerd. Indien u uw afspraak in minder dan 24 uur vooraf afzegt, ongeacht wat de reden is óf niet op uw afspraak verschijnt dan wordt 70% van de voor u gereserveerde tijd aan u in rekening gebracht met een minimum van een half uur. De factuur is voor eigen rekening en kan ook niet ingediend worden bij u zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle diensten die aangeboden worden.
  Afmelden kan per mail: nupa.contact@gmail.com of telefonisch, via whatsapp of een sms op 0629476107. Ook in het weekend. U ontvangt altijd een bevestiging van uw bericht. Krijgt u de bevestiging op uw bericht van annulering niet, zorg er dan voor dat u nogmaals contact opneemt.
 3. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 4. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 5. Uw gegevens worden met zorg behandeld. Zie hiervoor de privacy policy (https://cranio-tiel.nl/index.php/privacy/)
 6. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 7. Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 8. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
 9. NUPA – Cranio Tiel is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 10. NUPA – Cranio Tiel is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Kleine Vuurvlinder 3 te Tiel, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
 11. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van VBAG. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (secretariaat@vbag.nl).
 12. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu.

Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden, dan verzoek ik u om contact op te nemen.