Kleine Vuurvlinder 3, 4007HE,
Tiel

Kind & Jeugd

De ontwikkeling van kinderen gaat razendsnel en met vallen en opstaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk voor het kind zelf. Het gedrag wat het kind laat zien, is op dat moment de enige manier waarop het uiting kan geven aan hoe het zich voelt. Een hele uitdaging om te leren omgaan met de prikkels van de buitenwereld in combinatie met de (lichamelijke) gevoelens van de binnenwereld. Dit lijdt nogal eens tot conflicten, zeker als je kind (over)gevoelig is voor deze prikkels. Het gevoel wat dan naar boven komt, kan dan overweldigend zijn en kan zich uiten in diverse lichamelijke en emotionele klachten, als slaapproblemen, in zich zelf keren, bang zijn, boosheid, huilen, hyperactief gedrag, ADHD etc.

Cranio helpt om een kind weer in contact te brengen met zijn lijf, waardoor het hoofd rustiger wordt en het kind zich weer meer verbonden voelt met zijn lichaam.

Lees ook het verhaal van Lizy.