Kleine Vuurvlinder 3, 4007HE,
Tiel

Visie & Doel

Visie:

Ieder mens is uniek. Een mens past niet in protocollen. En vaak wordt er binnen de reguliere geneeskunde naar een specifiek gebied gekeken.

Elk mens verdient alle aandacht, tijd en ruimte om zijn verhaal met alles wat daarbij hoort te vertellen. Het is belangrijk dat iemand zich gehoord, gezien, begrepen en gerespecteerd voelt.

Een klacht staat nooit op zichzelf. Wat zit er onder, wat vraagt de aandacht, wat wil gezien worden. Een natuurgeneeskundige behandeling kijkt naar de mens in zijn geheel. Alle facetten van zijn leven worden meegenomen. Mentaal, fysiek, emotioneel, spiritueel, maar ook beweging, voeding, familiesystemen etc.

Hoe we ons voelen, ons hele menszijn eigenlijk, komt tot uitdrukking in ons lijf.

 

 

Doel:

Doel is om iemand weer (meer) in verbinding te brengen met zichzelf. Daardoor kan hij ook weer meer in verbinding zijn met de mensen om hem heen. Wanneer we onszelf weer kunnen voelen en daarmee kunnen luisteren naar wat ons lichaam te vertellen heeft, kunnen ook klachten verdwijnen. Klachten op emotioneel, mentaal, fysiek, spiritueel niveau. Dit vraagt om een houding van uit een open hart, neutraliteit, veiligheid.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt een behandeling gegeven. Komt iemand met een lichamelijke klacht, dan zal ik eerst gaan kijken of er iets in de structuur aandacht vraagt. Komt iemand met emotionele klachten, dan gaat daar de aandacht heen.

Komt iemand die graag naar bijvoorbeeld zijn geboorte wil kijken, dan ‘stappen’ we samen het geboorteveld in en gaan daar voelen, kijken, beleven, erkennen en accepteren wat er nodig is. Altijd wordt gekeken en gevoeld vanuit een holistische kijk op de mens.